Noaptea Dihăniilor

(full-length, released 19 October 2010)

01. Ceas Rău
02. Spaima
03. Noaptea
04. Vine Muma Pădurii
05. Răsăritul Lunii
06. Joimărițele
07. Hora Ielelor
08. Zgrimințeș
09. Nouă
10. Zorii

Total playing time: 44:47

Marțolea - Noaptea Dihăniilor

Lyrics:

01. Ceas Rău

Ceas rău cu pocitură,
Ceas rău cu săgetătură,
Ceas rău cu spaimă,
Ceas rău de cu seară,
Ceas rău de la miezu-nopţii,
Ceas rău de cu ziuă,

Să vii peste munţi,
Pe sub munţi,
C-aici-s a tale curţi!
C-aici-s mese aşternute!
Aici să trăiesţi!

Şi pahare umplute
Şi scaune aşternute,
Pentru tine gătite!
Aici să vecuieşti!

02. Spaima

- Borză îmborzată,
Borză blestemată,
Cu dinţii rânjiţi,
Cu ochii beliţi,
C-urechi dâbălată,
Cu gura căscată,
Cu mâni crăpăcioase,
Cu mâni flotocoase,
Încotro ai purces,
Cu dinţii rânjiţi,
Cu ochii beliţi?
-Sa va-nspăimântez,
Si înfierbântez,
Şi înfiorez,
Să va îngrozesc,
Sa va sfărm, sa va zdrobesc,
Sângele să vi-l beau,
Viaţa să v-o ieu,
Carnea să v-o mănânc,
Viaţa să v-o stâng!

03. Noaptea

- instrumental -

04. Vine Muma Pădurii

M-am uitat să văd Luna răsărind
Şi-am văzut Muma Pădurii viind,
Ca o iapă nechezând,
Ca o scroafă gâfâind.
Şi cum a venit, cu gura m-a luat
În pământ m-a trântit,
Frica-n trup băgatu-mi-a,
Sângele suptu-mi-a,
Oasele zdrobitu-mi-a,
În stobor de cămeşi înfăşuratu-m-a,
Peste drum m-a aruncat,
M-a făcut din om neom.

05. Răsaritul Lunii

- instrumental -

06. Joimărițele

Dar el pe cărare s-o luat,
Când a fost la miez de cale,
De cale şi cărare,
S-a tâlnit cu omu,
Ca Şchiopu,
Cu barba cât cotu,
Acolo s-a tâlnit dracu
Cu drăcoaicele,
Moroii cu moroaicele,
Diochii cu dioaicele,
Strigoii cu strigoaicele,
Fărmăcătorii cu fărmăcătoare,
Pocitori cu pocitoare,
Bărbaţi şi muieri,
Fete şi văduve,
Şi cum s-a tâlnit,
Şi cum l-a zărit,
L-a şi secerat
Şi l-a săgetat,
Sângele i-a băut,
Bun de nemică l-a făcut,
Carnea i-a mâncat,
Puterea i-a luat,
Ceasuri de moarte i-a dat.

07. Hora Ielelor

- Voi şoimanelor!
De-ţi fi din mie z de miez de noapte,
De-ţi fi din răsăritul zorilor,
De-ţi fi din apus,
De-ţi fi din răsărit,
De-ţi fi din vârtej,
De-ţi fi din loc rău,

Sa veniti eu v-am chemat
Sa horiti in loc spurcat...

08. Zgrimințeș

Iară oameni ca ei stiu sa vadă și să ințăleagă tăt
Acolo unde nu-i nimic de văzut și de-nțăles.

09. Nouă

Şi-a luat-o pe cale,
Pe cărare.
Când a fost la miez de miez de cale,
L-au întâlnit,
L-au întâmpinat,
Nouă urcoi, nouă urcoaie,
Nouă moroi, nouă moroaie,
Nouă strigoi, nouă strigoaie,
Nouă diavoli, nouă diavoloaie,
Nouă lei, nouă leoaice,
Noua pocitori, nouă pocitoare,
Nouă ursitori, nouă ursitoare,
Nouă făcători, nouă făcătoare,
Nouă mârâtori, nouă mârâtoare,
Nouă mâncători, nouă mâncătoare,
Nouă zâni
De la nouă stâni,
Nouă vânturi de vânt
De pe pământ.
Toate s-au strâns şi s-au adunat,
Şi pe pat de moarte l-au lăsat

10. Zorii

- instrumental -

 

Recorded in Sønderskov Studio, 2010. Artwork by Alin Drimus.

 

 

Gâlmele Întunericului

(demo, released 6 January 2009)

01. Caii lui SânToader
02. Muma Pădurii
03. Marțolea
04. Samca
05. Fata Pădurii

Total playing time: 18:55

Caii lui SânToader (Sân Toader’s Horses) – fierce hybrid monsters, half human- half horse, who wonder in spring nights and crush the infidel and snitching women in their gallop.

Muma Pădurii (Mother of the woods) – ugly evil hag living deep in the woods and showing no mercy to those who try to harm the forest in any way.

Marțolea is a Demonic entity in Romanian mythology who lives up in the mountains and descends on Tuesday nights to lure with his singing and punish the women caught working.

Samca – unholy spirit who often materializes as a monstrous spitting fire naked woman bringing disease to children and pregnant women in order to cease human life by all means.

Fata Pădurii (Daughter of the woods) – long green hair fairy of the woods who usually charms young lads with her beauty making them unable to find their way back home.

Lyrics:

Muma Pădurii

Tu muma pădurii,
Tu colțato,
Tu strâmbo,
Tu scâlcito,
Să fugi, să te duci,
În păduri, în adâncuri, în smârcuri,
Unde popa nu toacă,
Unde cocoșul nu cântă,
Unde câine negru nu latră.
Tu, să te duci,
La colțații tăi,
Să-i necăjești,
Să te necăjești!
Că eu unde-oi afla numele tău
Ca toporul te-oi tăia,
Ca focul te-oi ardea,
Ca tămâia te-oi tămâia!

 

Samca

Am purces pe cale, pe cărare,
Gras și frumos,
Când la jumătate de cale...
Am întâlnit o Samcă,
Cu patru picioare
Cu piele de urs îmbrăcată!
Trupul mi l-au schimonosit,
Pieptul mi-au stricat,
Ochii mi-au păienjenit,
Sangele mi-au băut,
Carnea mi-au mâncat,
Puterea mi-au luat...
Si nimeni nu m-o auzit...